Vägledda meditationer

Skräddarsydd vägledd meditationbigstock-human-silhouette-meditating-ov-14446880

Du kan med hjälp av en Universell Kommunikatör® (UKn) få en skräddarsydd mediation som är avsedd just för dig och din nuvarande livssituation. Informationen handlar om vad du behöver uppleva och ta dig an för att må så bra som möjligt. Den ger dig också möjlighet att få mer kontakt med ditt eget universella team och att bli av med blockeringar och rädslor mm.

Detta sker antingen vid ett personlig möte eller på distans, meditationen spelas in och distribueras till dig i efterhand.

En skräddarsydd meditations tar ca 60 minuter.

Alla priser hittar du här.

Gruppmeditation

Under en gruppmediation får du delta i 2 vägledda meditationer. En Universell Kommunikatör® kanaliserar den information som gruppen och individen behöver just nu samt vägleder deltagarna genom meditationerna. Du får tillfälle att höja ditt medvetande, ta del av höga frekvenser och öppna upp dig för kommunikation med ditt eget universella team. Du ges också möjlighet att t ex  rensa blockeringar och rädslor mm.

Aktuella datum för gruppmeditationer läggs ut i kalendern av de Universella Kommunikatörerna.

En gruppmeditation tar ca 2 timmar, inklusive fika.

Alla priser hittar du här.

Universella Kommunikatörer som erbjuder dessa tjänster:

Anna Karlsson

Eva Ask

Kajsa Sjögren

Susanne Ankarkrans

Åsa Holmquist