Tidigare Liv kanalisering

waterfall-1309204En tidigare livsession syftar till att befria dig från blockeringar, beteendemönster och rädslor från tidigare liv som kan finnas kvar hos dig idag. Den kan även hjälpa till med att frigöra sjukdomar och andra obalanser. Det kan också komma fram dolda talanger från dina tidigare inkarnationer som ”väcks till liv” efter sessionen.

Den Universella Kommunikatören® (UKn) kanaliserar det liv som påverkar dig mest just nu. Det är ditt universella team som bestämmer vilket liv som är mest aktuellt. Sedan beskriv det tidigare livet för dig. Du får veta vem du var, vad du gjorde, vad som hände, hur dog du mm. Därefter utför den Universella Kommunikatören en förlåtelseprocess med alla inblandade i det tidigare livet . Du blir på så sätt fri från den negativa karman som finns kvar hos dig idag.
Du behöver inte göra något själv. Den Universella Kommunikatörern sköter hela kanaliseringen. Däremot får du gärna känna in hur det känns i dig under sessionen.

En Tidigare liv kanalisering tar ca 60 minuter och den kan även utföras på distans.

Alla priser hittar du här.

Universella Kommunikatörer som erbjuder denna tjänst:

Anna Karlsson

Eva Ask

Kajsa Sjögren

Karin Olausson

Åsa Holmquist